Ahoi!

Olen Heli Jaago ning minu tööalaseks kireks on organisatsioonide IT-alaste väljakutsete lahendamine. Naljatades võib öelda, et minu soontes voolavad juba nullid ja ühed, sest IT-ga olen seotud 2002. aastast alates.

Nii tööalaselt kui ka eraelus tõukavad mind edasi kustumatu rännukihk ja uudishimu maailma osas. Mul lihtsalt on tarvis teada, mis järgmise nurga taga peitub. Õnneks IT seda ka pakub, sest valdkonnas toimuv lakkamatu muutumine annab võimaluse iga projektiga midagi uut ja veidi teistsugust kogeda.

Ülesanded, mida aitan ettevõtetel lahendada, ei ole kindlasti lihtsate killast. Õnneks on kogemus näidanud, et mu õpikõver on meeldivalt lauge, ja olles mingis olukorras olnud, suudan järgmine kord taseme võrra efektiivsemalt toimida.

Vabal ajal hoian vaimu värske Tormilinnuga merd trotsides, matkarajal loodust nautides või mõnes kauges kohas uusi paiku avastades.

Kui tundub, et võiksime omavahel sobida ja soovid endale kestlikele tulemustele orienteeritud IT-partnerit, siis minu kontaktid ja CV leiad siitsamast. Võta ühendust ja vaatame kuidas saan sulle kasulik olla!

E-post: info[att]minu-it.ee
Kontaktvorm
LinkedIn

Heli Jaago

Pildi autor: Daisy Lappard

Curriculum vitae

TÖÖ NIMETUS / PROJEKTI SISU OMANDATUD KOMPETENTS
Eesti keele õpetaja vene õppekeelega koolis. Õpetamise ja koolitamise kompetents.
Logistikaülema abi avalikus sektoris. Dokumendihalduse kompetents.
Riikliku registri asutamisega seonduva seadusandliku tausta väljatöötamine (registri põhimäärus) ja tarkvara loomine avalikus sektoris. Teadmised riikliku registri asutamise seadusandlusest ning kogemus andmelao (data warehouse) arendamisel ja metaandmete kirjeldamisel.
Andmebaasisüsteemi loomine avalikus sektoris. Automatiseeritud andmevahetusega operatiivsüsteemi arendusprojekti juhtimine.
Kokkulepete sõlmimine andmehalduritega.
Tarkvaraarenduse tiimi juhtimine.
Koolituste korraldamise ja tarkvara juurutamise kompetents.
Analüüside koostamine (intervjuude läbiviimine), tarkvara testimiste korraldamine ja läbiviimine, programmeerijate juhendamine ning riigihanke pakkumiste koostamine erasektoris. Äri- ja süsteemianalüüsi kompetents.
Tarkvara testimise (kasutajaliidese testid) kompetents.
Riigihanke pakkumiste koostamise kompetents.
Juhtivmetoodik avalikus sektoris. Riigi andmekogude põhjal statistika loomiseks vajaliku andmekvaliteedi hindamine, arendusprojektide kirjeldamine.
ELi struktuurifondidest rahastatavate projektide kirjeldamine ja elluviimine.
Rahvusvahelise metaandmete spetsiaaltarkvara loomise projekti juhtimine.
IT-audiitor avalikus sektoris. Riigi infosüsteemi valdkonna auditeerimine.
Kvaliteedi- ja riskijuhtimine erasektoris. Protsessijuhtimine. Kvaliteedijuhtimine. Siseauditite läbiviimine.

IT-projektide riskide hindamine

  Sisekoolituste korraldamine.

Infoturbe juhtimine avalikus sektoris. Infoturbeorganisatsiooni arendamine ja juurutamine.
Infoturberiskide hindamine ja maandamine.
Infoturbe meetmeet väljatöötamine ja rakendamine kooskõlas kehtiva infoturbe standardiga.
Turvaintsidentide haldus.
Infoturbealase teadlikkuse tõstmine õppuste ja seminaride abil.
Infoturbeauditite ja pentestide tellimine